เอนทรี่นี้ เป็นส่วนหนึ่งของ (ExTG) Exteen Touhou Gensoukyou
 
 
 
************************
 
 
 
ต่อจาก2เอนทรี่ที่แล้ว ผมยังไม่ได้ชี้ที่อยู่ที่แน่ชัดของฟิลกับคาเกะซุรุเลย
 
ก็จะมาชี้แจงนะเอนทรี่นี้ละกันครับ